เรื่อง ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี ภาคเรียนที่ 3/2560 สำหรับรหัสวิชา 040113003 – เคมีสำหรับนักวิทย์ฯ ในภาคเรียนที่ 3/2560

เรื่อง ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับรหัสวิชา 040113003 – เคมีสำหรับนักวิทย์ฯ ในภาคเรียนที่ 3/2560 -น.ศ.ที่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียนเรียนได้(ตามไฟล์ที่แนบมานี้)

-โดยให้ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61

-เริ่มเรียน : วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61

-วันเรียน : วันจันทร์ – ศุกร์ -เวลา 09.00-12.00 น.

ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.กรุงเทพฯ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มจพ. และชาวเนินหอม
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ณ วัดเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุร

22366509_1593638374034957_4942844907359100576_n

รูปภาพเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

15697214_1288343931231071_7260172496640187778_n

 

ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559”

15271898_1256305101101621_602911187499441127_o

ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4
ได้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

หากนักศึกษาสนใจในรายละเอียดสามารถขอยืมเอกสารได้ที่
พี่ปุ๋ย ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1

ขอขอบคุณ
ภาพ : Som Wanticha
เอกสาร : Nim Chanthima

15220033_1249058681826263_1232875942958332523_n

 

เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา ATM, APD และ FSN ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”
ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

14581351_1211495565582575_4337726125673019196_n

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม “โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 60

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/j1CJYm
15194346_1342334205777240_8437144498217050052_o