มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ จำนวน 4 รายการ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง office 2010 key windows 7 key sale windows 10 home-key windows 10 education windows 10 pro key office 2016 key windows 10 key office 2013 key windows 7 key Windows 7 Professional iso  Buy Windows 7  |  Sale Windows 7 Ultimate Keys   |  Windows 10 Home Key Sale  |  windows 8.1…