ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4
ได้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

หากนักศึกษาสนใจในรายละเอียดสามารถขอยืมเอกสารได้ที่
พี่ปุ๋ย ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1

ขอขอบคุณ
ภาพ : Som Wanticha
เอกสาร : Nim Chanthima

15220033_1249058681826263_1232875942958332523_n

 

เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา ATM, APD และ FSN ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”
ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

14581351_1211495565582575_4337726125673019196_n

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม “โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 60

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/j1CJYm
15194346_1342334205777240_8437144498217050052_o

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ”

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ” ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกามาศ ครูทอง นักโภชนาการ (ชำนาญการ) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นวิทยากรในโครงการนี้

15095724_1241207065944758_3910349009498468597_n

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาสาขา FSN ชั้นปีที่ 4 ดูงาน ณ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15219514_1241213919277406_4271924572708819442_n

รวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน พร้อมบุคลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ร่วม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่ง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดขึ้น ณ ห้องพวงแสด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

15107444_1239296942802437_6952602932810132166_n

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale