ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4
ได้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

หากนักศึกษาสนใจในรายละเอียดสามารถขอยืมเอกสารได้ที่
พี่ปุ๋ย ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1

ขอขอบคุณ
ภาพ : Som Wanticha
เอกสาร : Nim Chanthima

15220033_1249058681826263_1232875942958332523_n