เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา ATM, APD และ FSN ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”
ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

14581351_1211495565582575_4337726125673019196_n

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม “โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 60

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/j1CJYm
15194346_1342334205777240_8437144498217050052_o

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ”

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ” ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกามาศ ครูทอง นักโภชนาการ (ชำนาญการ) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นวิทยากรในโครงการนี้

15095724_1241207065944758_3910349009498468597_n