โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ด้านอาหารและโภชนาการ”

argo-logo-0413

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัญหาของการสาธารณสุขในประเทศไทย และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะทางโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพ
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ (อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

14947676_1227438360654962_7640973866319044624_n

โครงการอบรม “Preventive Controls for Human Food”

argo-logo-0413

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
และ บริษัท ฟู้ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ได้จัดโครงการอบรม “Preventive Controls for Human Food”
ณ โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกอาหารไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
และรับรองผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เป็น PCQI ตามกฎหมายที่ USFDA กำหนดได้ รวมทั้งรับรองผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการวิชาการ

14955861_1224427250956073_5191599375979418418_n

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการมารยาทดีศรีลูกพระจอม ครั้งที่ 5

argo-logo-04-14

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 216 ชั้น 2
อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

14956654_1224410790957719_3762637969861266882_n

รูปเพิ่มเติม